Gebedenboeken

Gebedenboeken

TitelAuteurEigenaarUitgeverPlaatsImprimatur
Hoog de harten. Gebedenboek. ZangboekSecretariaat voor de bonden van het H. Hart MechelAllbert DooremontGewezen werkhuizen Spichal NVTurnhout2 maart 1947
Missieboekje van de paters passionistenRonny WijnantAntwerpenMechelen, 6 januari 1957
Weg des hemelsMechelen, 2 september 1912
Dagmisboek vesperaleMonikken van de keizersberg mmv abt Bernard CapellUitgaven den de KeizersbergLeuven, AmsterdamMechelen, 6 januari 1957
Volledig dagelijks misboek en vesperale bevatten al de missenEEHH Peeters & Van CauwenbergGewezen werkhuizen Spichal NVTurnhoutMechelen, 5 maart 1940
Innerlijk leven. Overwegingen voor alle dagen van het jaarW. GroussouwMerenaarHet SpectrumUtrecht, BrusselPutten, 20 oktober 1951
Kuisch en kiesch. Brieven aan Agnes en aan haar zustersJ. ElzasJ. Van Lantschoot-MoensDendermondeMechelen, 17 april 1931
Bedevaart en reisgids KWB-KAV Lourdesbedevaarden. Samen op wegBrusselAntwerpen 1977
Liturgisch gebedenboek voor studenten(Leuven uitgave "De Blauwvoet")V. Van Dieren &coAntwerpenMechelen 2 april 1931
Zondagsschool tot oefening van huisaandacht voor Roomsch-KatholiekenL. EngbersG. Mosmans Zoons HertogenboschDenekamp 6 december 1820 / Buscodi 16 december 192
Le manuel des enfants de Marie.H. DessainMechelen"Mechelen 21 mei 1889"
Imitation de Jésus-Christ.vert.R.D. De GonnelieuD. SpitaelsAntwerpen
Door Maria tot Jezus. De Volmaakte Godsvrucht tot de Allerheiligste Maagd.Louis-Marie Grignion de MontfortMechelen 20 juli 1931
Eucharistische kruistocht. Algemeene statuten voor volwassenen en E.K. handboekje.Abdij van AverbodeAverbodeMechelen 27 augustus 1924
De grote belofte.Scolasticaat O.L.V. van Congo, LeuvenCeuterickLeuvenBrussel, 4 juni 1949
Gulden Troostboekje voor allen die in den Hemel willen komenH. FischerMissiehuisUdenSteyl, 5 mei 1916 (Roermond)
Genootschap van den gedurigen eeredienst van den Heiligen Jozef en het apostelwerk van P. DamiaanPaters der HH HartenLeuvenMechelen, 19 oktober 1931
Petit Paradis de l âme chrétienneBrepols en Dierckx zoonTurnhoutMechelen, 28 augustus 1841 (deze uitgave 1893?)
Catechismus. Ten gebruike van al de bisdommen van België.Annie Uyttersprot, Rooseveltlaan 24, Erpe, 3de leeSint-Augustinus drukkerij. Desclée, De Brouwer&zooBrugge(sep/54)
Navolging van ChristusThomas a Kempis vertaling dr RPJM BoumanE. of C. JansegersMaatschappij Sint-Augustinus. Desclée, De Brouwer Brugge BrusselHagae Comitis 29 juli 1904 Brugge 19 decemb
Officieel handboek voor Mariacongragaties(secretariaat der Mariacongragaties Brugge)Maria D hoker 8 december 1925 aanvaard in de MariaNV BrepolsTurnhoutBrugge 17 juni 1942 (3de uitgave, 1946)
Le catéchisme de Malinese nouvelle traduction à l usage du diocèse de Gand.Irma De Troyer (ervoor Maria Ruyssinck ?)C. PoelmanGentGent 5 oktober 1889 (uitgave van 1893)
Dagelijkse oeffeninge van het inwendig gebed of meditatieJ. BegynGent(Gent 20 december 1809)
Toewijding aan MariaRoeselare(6/jun/11)
Maand van O.L.Vrouw van het Heilig Hart. Hoop der HopelozenAntwerpen, BorgerhoutMechelen, 20 februari 1889
Roomsch-Katholiek Mis- en VesperboekL.J. DaelemanHenri Proost & coTurnhout
Gebeden voor jongensDr Nic. Perquin s.j.G. HeremansVan Dieren & co / Het hooghuisAntwerpen / Eindhoven1948
Catechismus van de feestdagen en verscheidene plechtigheden der H. Kerk ten gebruike van het bisdom GentDe Coster Alfons / De NeefA. Huyshauwer en L. ScheerderGentGent, 1 augustus 1895
Het zondagmisboekLiturgiscg bureau KeizersbergLeuvenMechelen, 29 maart 1913
La Sainte BibleOxford(?)Brussel / Parijs1891
Sermoonen van den seer eerw. Heer Rumoldus Backxweduwe Petrus JouretAntwerpen18de eeuw ?zeker na 1700
Het Nieuwe testament van onzen heere Jezus ChristusMarie Van HerpJ.H. BriardBreda(1846)
Historie van het oud en nieuw testament, met christelijke bemerkingenP.-J. HanicqMechelen1841
Catechismus met platen opgeluisterdE. De Clercq , Boulevard de Rooigem?, GentMaison de la bonne presseParijsParijs, 19 februari 1912
Beknopt handboek van de MariacongreganistLandelijk secretariaat der MariacongregatiesBruggeBrugge, 4 maart 1955
Ave Maria! Livre de prières contenant de pieux exercicesschenking van Paula Van WilderBrepols & Dierckx zoonTurnhoutMechelen, 13 juli 1899
Eucharistie (kerkboekje: 18de herwerkte druk van Het H. Misoffer meezingen"M. De Cock, Sevecoot 27, ErpeApostolaat voor kerkelijk levenNorbertijnerabdij, TongerloAntwerpen, 1 december 1965
Handboek voor de minnaars der HH. Harten van Jezus en MariaH. DessainMechelenMechelen, 18 juli 1887
De maand der zielen geheiligd door godvruchtige overwegingenJ.-B. PaepsColeta Van Impe, Steenstraat, MereG. Moreau-SchouberechtsSint-Truiden, 1889Luik, 17 juli 1861
Aenleyding tot het godvruchtig levenFranciscus van Sales, bisschop van GenèveColette Van Impe, Steenstraat, MereVan der MeerschGent, 1842Gent, 29 januari 1842
Laudemus Dominum. Recueil de Chants Liturgiques de Motets et de CantiquesMarcel De Cock, ErpeLibrairie GénéraleParijsDoornik, 30 augustus 1923
Klein missaal bevattende een keurvan liturgische gebeden en oefeningenBrepolsTurnhoutMechelen, 8 november 1934
Wees gegroet, Maria. Volledig devotieboek zeer speciaal samengesteld voor de ware vereerder van Onze Lieve VrouwJ.H. VernyAlbert De Naeyer, Nijverheidstraat 110?, MereH. Proost & coTurnhoutMechelen, 29 oktober 1953
Mijn zieletroost. Mis- en gebedenboek voor onze godvruchtige landbouwersJudith Schoup, Bambrugge . Marie-Jeanne Botte, SteHenri Proost & cieTurnhoutMechelen, 23 augustus 1924
Kruisweg voor de Zielen in het VagevuurJ. Nulens (E.H.)L. Van den BorreOostende1985
Om de mis te verstaanGaspar Lefebvre, domLiturgisch apostolaatSt-AndriesBrugge, 12 juli 1940
Iets voor elkeen. Gedichtjes voor allerhande gelegenheden.(een kapucineske)De BièvreBrasschaatMechelen, 5 juni 1948
Gedichtenkrans voor een gezellige thuis(een Antwerpse Capucines)De VlijtAntwerpenMechelen, 30 september 1953
De Roomsche liturgieArn. M. GrevenZevenbergenDrunen, 12 april 1922
ParvuliA. BessièresA. De MeesterOudenaarde1921
Tharsicius en Benjamin. Een half uur aanbidding voor Jezus in het H. Tabernakel voor elke maand van het jaar.l; GodenneMechelenMechelen, 30 maart 1921
Prières prescrites par MonseigneurAimée Van WijnendaeleG. Eylenbosch en F. DuponZottegemGent, 8 mei 1902
Het leven van Jezus ChristusCornelius Smet19de eeuw, na 1841
Zielebalsem tot zalving en heil der biddende jeugdL. Sendenschenking van Frans Meuleman 7-5-06Henri Proost & cieTurnhoutMechelen, 19 november 1916
Ave Maria! Gebedenboek voor Roomsch-Katholieken verrijkt met een schoone keus van godvruchtige oefeningen en gebedenP. De Wolf, pr (herzien)Petrus De Geyter; schenking Frans Meuelman 7-5-06NV BrepolsTurnhoutMechelen, 30 maart 1931
Jezus, onze weg en ons leven. Keur van gebeden overwegingen en godvruchtige oefeningen.schenking Frans Meuleman 7-5-06NV BrepolsTurnhoutMechelen, 15 maart 1937
Hemelsch palmhof. Gebedenboek voor Romsch-KatholiekenSchenking Frans Meuleman 7-5-06Gew. Werkh. Splichal NVTurnhoutMechelen, 6 mei 1940
Bidt en hoopt! Kerkboek voor Roomsch-KatholiekenE.V.M.Jozef Piron, Rommelstraat 28 bis ErpeHenri Proost & coTurnhoutMechelen, 18 februari 1935
Mis van eerherstel ter eere van het H. HartA. Van de PutteAalstGent
Latijns-Nederlands mis- en vesperboekJ. Koenders, pr. Herzieninsteekbriefjes van Marie De Troyer en van Magda eNV BrepolsTurnhoutMechelen, 3 februari 1942
Latijnsch-Nederlandsch dagmissaal met vespersJ.P.( bewerkt)Desclée De Brouwer en coBruggeBrugge, 24 april 1930
Dagmissaal. Nederlandse en oor de zanggedeelten Latijnse tekst van het missale romanumTh. Stallaert, A.v.d. Maagdenberg, L. Siemonsma, pNV BrepolsTurnhoutMechelen, 27 juni 1957
Gemeynsaeme onderwyzingen in de leer- en zede-stukken, over de vier deelen van de Christelijke leeringePetrus Josephus HenryJoan. Bern. SmitsSt-TruidenMosam 28 juli 1804
Schat van godvruchtige gebeden. Versierd met oefeningen en litanieënBrepols en Dierckx zoonTurnhoutMechelen, 28 juni 1863
De liefde-vlammen van JesusD. PinartH(?)alie WoutersJ. RousseauGentGent, 25 februari 1846
Woorden om van te levenDirk Van der Lindenkaartjes van Emmy Van Melkebeke / AimeeSanderusOudenaarde(1982)
GeschriftenElisabeth van DijonCarmelitanaGent(1979)
Noveen ter eere van den H. Antonius van PaduaP.F. Maternus Goyens, minderbroederJBD HemelsoetGentGent, 12december 1930
De veelvuldige en dagelijksche communieJules Lintelo,sjH. Arents, onderpastoorL.C.G.MalmbergNijmegenHaaren, 15 september 1906
Gelijkvormigheid met den wil van GodH. AlphonsusH. Dessain / W. Van GulckLuik / s BoschLeodii, 16 april 1877
De drie missen van KerstdagAbdij Steenbrugge / Abdij KeizersbergBrugge / LeuvenBrugge, 9 december 1928
Regina coeli. Volledig kerkboek voor Rooms-KatholiekenS.D., prH. ProostTurnhoutMechelen, 2 februari 1953
Heilig uurP. Crawley- BoeveyPaters der heilige hartenLeuven/GinnekenMechelen, 21 augustus 1922
Mijn wekelijks mooiste uurA. MaegeGewezen werkhuizen Splichal NVTurnhoutMechelen, 12 november 1936
Christelijke onderwijzingenGent, 7 oktober 1810
Het Oude TestamentHet spectrumUtrecht, AntwerpenUtrecht, 27 januari 1954
Het Nieuwe TestamentHet SpectrumUtrecht, AntwerpenUtrecht, 15 december 1952
Naar God. Overwegingen en Gebeden vooral voor de rijpere jeugdAMJ LourijsenBrepols NVTurnhoutHagae Comitis 15 februari 1921
Het lijden overdacht aan den voet van het H. SakramentA. Jos. Chauvin(librairie eucharistique, Waversesteenweg 205, Brubureau des oevres eucharistiquesBrusselDoornik, 19 oktober 1906
De verborgen schat of het Heilig Sacrificie der misH. Leonardus a portu MauritioH. Arents, onderpastoorBoekhandel van het allerheiligste sacramentBrusselMechelen, 26 juni 1901
De ziel voor het allerheiligste sacramentJ-B PaganiG. Michiels-BroedersTongerenLuik, 3 september 1924
De weg tot God. Gebedenboek voor Rooms-KatholiekenEH Van CauwenbergGeweezn werkhuizen SlichalTurnhoutMechelen, 15 januari 1949
Gebeden der Heilige GertrudisW.H. CastermanDoornikGent, 30 oktober 1857
Vraagt, en gij zult verkrijgen!BrepolsTurnhoutMechelen, 12 september 1939
Handboek en gebedenschat gevolgd van de Missie en Retret herdacht naar den H. Alphonsus van LiguoriC. VlassenbroeckP. Van Lantschoot-Van LierdeSt-Pieters-JetteMechelen, 12 mei 1911
Het schoonste der boeken Het kruisbeeld Aan allen zijne lessen gevendeE.H. ArentsH. en L. CastermanParijs - Leipzigdoornik, 25 mei 1882
De engel bestierder der jonge dochter en der christelijke moederA. SmitsOdile Piron?Werk van den H. Carolus BorromeusGeraardsbergenMechelen, 30 juni 1906
Bidt en werktGew. Werkh. SplichalTurnhoutMechelen, 4 april 1937
Het volksmisboek en vesperale. 6de uitgaveYvonne Piron, Rooseveltlaan 28, ErpeLPW AffligemHekelgemMechelen, 11 januari 1939
Imitation de Jésus-ChristR.P. de GonnelieuAd Mame et cieTours(1853)
Geest des gebeds versiert met vele schoone oefeningenLeontin Piron, Bremtstraat , Nieuwerkerken 22 auguJ&H VanderscheldenGent5 juli 1831, Mechelen
Catechismus of Christelijke leering voor de katholieke jonkheid in het bisdom van GentA. Huyshauwers & L ScheerderGentGent, 21 juni 1904
Horae Diurnae. Breviarii Romanipastoor DambreH. DessainMechelen2 mei 1898
Onderwijs der jeugd in de Christelijke Godvruchtigheid.Karel GobinetJudocus BegynGentGent, 30 april 1772
Bijbel voor de jeugdMartin de NoirlieuLuikLuik, 23 juli 1880
Recueil de Chants SacrésScheerlinks ?Desclée, De Brouwer en CieBrugge en Rijsel
Regel van het derden orden, genaemd van penitentieF. Franciscus PeriAd Van Der Meersch (opvolger van J. Begyn)Gent
Catechismus of christelijke leering voor de katholieke jonkheid in het bisdom Gent met het bijvoegsel voor de Eerste communicantenVan Fleteren, Br & ZrGentGent, 23 november 1894
De glorie of heerlykheden van MariaAlphonsus Maria de LiguorioMaria J Van HerrewegenVanryckegem-HovaereGentGent, 1 februari 1840
De vier ueterste van den menschAugustinus VandeveldeBernard PoelmanGentGent, 21 maart 1743
Missel - vesperal romainAbdij van St-AndréZevenkerkeBrugge, 27 juli 1933
(kerkboek)benedictijnerabdijCampidonensi, 23 juli 1717 + bijvoegsel van 1733
Recueil de chants sacrésA. Heidet sjDesclée & cieRome - DoornikDoornik, 27 juli 1907
Onderhoudjes over de liturgieE. PoppeDebuysscher, AygembergE.K.-Sekretariaat, abdij AverbodeAverbodeMechelen, 8 november 1925
Historie van het oud en nieuw testamentDominica Dierkens, geboren te Winckel bij ZelzateBrepolsTurnhout1816
Dévotes affections, pour servir aux stations du chemin de la croix.De Waepenaert la C(?)adette / V. De Brandt 1841Freres KlauberAugsbourg1774
Latijnsch-Nederlandsch mis- en vesperboekBrepolsTurnhoutMechelen, 15 november 1924
Les principes fondamentaux de la religion ou le catéchisme de l âge mûrM. AlletzJ.C. CoppensJ.F. Bassompierre & filsParijs, LuikParijs, 12 mei 1760 (uitgave 1770)
Breviarium Romanum. Pars verna (klein model)pastoor P. DambreDesclée & SociiRome, Doornik, ParijsRome, 29 Juni 1945 Doornik, 8 december
Manuel complet des congrégations de la Trèes-Sainte Vierge MarieR.P. Walle, s.j.Aline LievensMaison Saint Joseph Imprimerie de H Vander ScheldeGentGent, 30 november 1887
Dix minutes à Dieu. Courtes méditations sur l évangileY. D IsneMarguerite Kervyn, Marie Goofvaert Gent 15 augustuP. LethielleuxParijs, LuikParijs, 4 oktober 1910 (herdruk 1939)
De vrome dienaar van Maria. Oefeningen, litaniën en gebedenP. De WolfNaamlooze VennootschapTurnhoutVatikaan, 26 december 1905 Mechelen, 21 januari 1
Handboekje der gebeden en getijden voor de Derde-Ordelingen van den Heiligen DomenicusK. SnoeckSt-AmandsbergGent, 23 januari 1899 Leuven, 12 maart 1912
H. HartemaandE.P. Berthold a jesu o. carm. D.Desclée De Brouwer en coBruggeBrugge, 1-2 mei 1934 Gent, 3 mei 1934
Le Bouclier du Chrétien. Recueil de prières et de pieux exercicesBrepols & Dierckx zoonTurnhoutVaticaan, 26 december 1905 Mechelen, 13 oktober 1
Het H. Misoffer meezingenDirk De Boeck, 2 januari 1966, Dorpsstraat 1, ErpeBrepolsTurnhoutTongerlo, 20 november 1965 Antwerpen, 1 december
Handboek der Mariacongregaties van jonge dochters(secretariaat van Mariacongregaties, Brugge)Paula Van den BosscheN.V. BrepolsTurnhout(1930)
Sursum corda. Gebeden- en zangboekje voor de bonden van het .H Hart"Secretariaat voor de bonden van het H.Hart MechelGew. Werkhuizen Splichal N.V.TunrhoutMechelen, 8 december 1941
Sursum corda. Verzameling van godvruchtige gebedenP. De WolfBeekNV BrepolsTurnhoutMechelen, 5 maart 1915
Het zondags vesperale(abdij Keizersberg m.m.v. abdij AffliggemVromant & coBrusselMechelen, 22 januari 1917 Affliggem, 19 januari
Het heilig misoffer(abdij Keizersberg , Leuven Christelijke socialGew. Werkhuizen Splichal N.V.TurnhoutMechelen, 13 november 1934
(een Nederlandstalig gebedenboek, titelblad ontbeekt)(1848)
(een Franstalig gebedenboek, titelblad ontbeekt)R.P. Saint-Omersoeur Odilon 524(na 1874)
De vurige Christen. Versierd met gebeden en oefeningen van godvruchtigheid. Zeer bekwaem om aen godsdienstige zielen een gelukzalige eeuwigheid te verzekeren.D. SpitaelsAntwerpenMechelen, 28 juni 1850 (uitgave 1860)
De heilzame godsvrucht tot Onze Lieve Vrouw van altijddurenden bijstandpater J-B BouckaertCamiel Houdmont-CortvriendtBruggeBrussel, 21 maart 1910 Brugge 30 november 1910
Klein credo. Gebedenboek voor Roomsch-KatholiekenMarie-Jeanne De WaegeneerD. SpitaelsAntwerpenMechelen 24 augustus 1848
De heilige communie, bron van zaligheid.vrij bewerkt volgens Favre door pater ChrysostomusJules De meesterRoeselare / BrusselBrugge 1 en 7 juli 1902
Missel des dimanches et des principales fêtes de l annéeZech et filsBraine-le-comteDoornik 31 oktober 1938
Mijn wekelijks mooiste uur. In- & opleiding tot het gebruik van het missaal voor de zondagen en een aantal feestdagen in het jaarA. MaegeDenise Van Gysegem, Erondegem Kristiane VanGew. Werkhuizen Splichal N.V.TurnhoutMechelen, 12 november 1936
Een tuiltje voor het lentebloempjeConstant EeckelsR. KindermansKarmelGent
Door Maria naar Jezus! Handboek der bedevaarders van het bisdom Gent naar O.L.V. van LourdesDesclée en CieDoornikGent, 18 september 1924
Hemelkroon. Nieuw gebedenboek voor Roomsch-KatholiekenF.V.C.Gew. Werkhuizen Splichal N.V.TurnhoutMechelen, 19 juni 1930
Missel et vespéral conforme au missel et bréviaire romains contenant en Latin et en Français l office complet de tous les dimanches et de toutes les fêtes de l année liturgiqueAlma Govaert, MereBrepols N.V.Turnhout(1920)
(een Nederlandstalig gebedenboek, titelblad ontbeekt)1901? (feestdagen vanaf 1902)
Breviarium Romanum. Pars Verna (groot model)EH Gabriëls (zijn moeder was de zus van Albrecht RH. DessainMechelenMechelen 17 januari 1861
De schoonste gebeden van den H. Alphonsus de LiguoriV. Van Dieren & coAntwerpenMechelen, 16 januari 1940
De navolging van Christus(vertaald door EP Gonnelieu, sj)Fl. Vander AaNv BrepolsTurnhoutMechelen, 17 maart 1919
Volledig meditatie en gebedenboek van de heiligen Alphonsus Maria de LiguoriH. DessainMechelenMechelen, 24 mei 1840
Het goede-week-boek zeer volledig officie van goede-week en paasch-weekBrepolsTurnhoutMechelen, 7 februari 1921
Roomsch-Katholiek zondagmisboekP. FlavianusJosephine Van den Eeckhout, Hollandstraat, Mere (2H. ProostTurnhoutMechelen, 4 januari 1936
Handboekje der congreganistenMariaJ.B.D. HemelsoetGentGent, 27 oktober 1841
De H. Mis uitgelegd aan de kinderenH. Arents, pastoorBureel der eucharistische werkenBrusselMechelen, 16 juli 1906
Petit mois des ames du purgatoireF.-J. d EzervilleSociété de Saint Charles BorroméeLille(1883)
O mon dieu. Trinité que j adoreMaur. De MeulemeesterVan Wijnendaele Aimée , Statie HerzeleImprimerie Saint-AlphonseLeuvenMechelen, 15 juni 1942
Het gebed door den H. Alphonsus van LiguoriEP Leop. DebastVan Wijnenedaele AiméeS. Alphonsus boekhandelEsschenBrussel, 8 september 1922
PAO De vreugdezaaiersDe Buysscher StationstraatP. NoutersGent(1981)
De Heilige bisschopswijdingabdij AffligemHekelgem12 maart 1954
Onder het Oog van JezusVan Wijnendaele Aimée, station HerzeleEucharistische BoekhandelBrusselMechelen, 24 november 1923
Heldhaftig Liefdewerk jegens de Heilige Zielen in het vagevuerW.RyffranckEeklo
De ware vereerder van den H. Antonius van Paduapater Oswald, kapucijn (verzameld en bijgewerkt)schenking van Frans Meuleman 7-5-06Cisterciënzer DrukkerijWestmalleMechelen, 60juli 1938
Orate Fratres. Klein gebedenboek ten gebruike der soldaten van het Belgisch leger.Ed. De Schouwer sj, aumônier militaire; schenking H. VerbeureBrusselMechelen 5 maart 1951
Orate Fratres. Petit livre de prières à l usage des soldats de l armée BelgeRoger Monnier; schenking Frans Meuleman 7-5-06Aumônerie CIBIAalstMechelen, 7 juli 1953
Waakt en bidt! Communie en gebedenboekC. Coopman, sjschenking door Frans Meuleman 7-5-06Mechelen, 23 september 1914
Liefde tot Jezus. Kerkboek voor KatholiekenLeontine Michels; schenking Frans Meuleman 7-5-06H. Proost & coTurnhoutMechelen, 16 november 1928
Met God door het levenkan C. ClaesSchenking van Frans Meuleman 7-5-06H. Proost & coTurnhoutMechelen, 11 mei 1954
De kamer van eenen ziekeL.E. de Biseau de BougniesJules De MeesterRoesselareBrugge, 7 november 1901
Oefeningen voor de nachtaanbidding in het huisgezinpater MateoPaters der Heilige HartenLeuven / Ginneken15 april 1941
Het volksmisboek en vesperale. 10de uitgaveAbdij AffligemHekelgemMechelen, 1 februari 1955
Adoro te! Keur van gebeden, overwegingen en godvruchtige oefeningenDe Saedeleer Margeuritte, Erpe, HalfbundelBrepolsTurnhoutVaticaan, 26 december 1905
Christelijke onderwysingen ende gebeden, getrocken uyt de H. Schrifture, den missael en de HH Audt-VadersDesen boeck behoort toe aen Adriana Asscherickx toFranciscus en Domonicus vander WeenGentGent15 maart 1730
Een boek zonder titelblad met heiliegenlevens 696p + inhoudstafel??? Brugge 1709
Onderwys der jeugt in de Christelyke Godvruchtigheyt, getrokken uyt de H Schrifture en d HH VadersM. Karel GobinetHerzele 1844 Louis? Wulf getrouwheydFranciscus en Dominicus vander WeenGentGent, 20 oktober 1732
Zielebalsem tot zalving en heil der biddende jeugdL. SendenElza Lievens. Schenking van Herwig Lievens. Nog inHenri Proost & coTurnhoutMechelen, 19 november 1920
Lourdes van 1858 tot op onze dagen. Godvruchtige overdenkingen op het verhaal der verschijningen ingericht voor novenen en voor de maand van MariaA.-J. Cus s.j. (uit het Frans vertaald door P DutrAlbert D hokerSplichal-RoosenTurnhoutMechelen, 16 april 1883 / 1886
Geschiedenis van het vermaard mirakuleus beeld van Onze Lieve Vrouw van t Gaverland. Geëerd binnen de parochie Melsele (Land van Waas)E. Dalschaert-PraetSt-Niklaas1868
De roomsche katholyke religie, begonnen, uytgebreid, vastgesteld en bewaerd in Braband, tusschen menigvuldige aenstooten, vervolgingen en verwoestingen. Kerkelyke geschiedenis van Brussel, tot het jaeC. Smet, priesterAlbert D hoker / Meisjens patronnschap S Martinus P.L. Vereecken // L. HebbelynckGent, Peperstraat 7Gent, 18 mei 1847
Sursum Corda. Gebedenboek ZangboekGhislaine WérySecretariaat voor de bonden van het Heilig HartMechelenMechelen, 26 maart 1947
Handboek voor Directeuren en Raadsleden der Mariacongregaties(Landelijk secretariaat der Mariacongregaties, KorLeuvenBrugge, 1 augustus 1952
Handboek van den raad in de Mariacongrgaties (2e uitgave)(Secretariaat der Mariacongregaties, Korte Winkel Brussel, 21 april 1931 / Brugge, 23 april 1931
Op bedevaart naar Lourdes. Gids voor de Diocesane Bedevaarten van het bisdom Gent naar Onze-Lieve-Vrouw van LourdesLannoTielt
Palmen * Passie * Pasenbewerkt door P.J. WindeyH. Proost & coTurnhoutMechelen, 27 februari 1956
Triduum Sacrum(Abdij Keizersberg met medewerking der Abdij AffliA Flobert, MeireVromant & co DrukkersBrusselMechelen, 15 februari 1920 / Leuven, 15 februari 1
Komt tot mij. Gebedenboek voor roomsch-katholiekenGew werkhuizen Splichal, N.V.TurnhoutMechelen, 6 mei 1940
Zondagsmisboek(aantekening weggegomd)Abdij KeizersbergLeuvenLeuven, 15 oktober 1931 / Mechelen, 26 oktober 193
Het missaltje voor de kleinen. Gebedenboekje met uitleg, waarin de kinderen, terwijl ze bidden, de handelingen van de priester leren volgenMarie-Thérèse Flobert, MereGew. Werkh. Splichal, N.V.TurnhoutMechelen, 15 maart 1950 / nieuwe en herwerkte uitg
Wij zingen een nieuw liedCaritas-gemeenschap Sint-JorisDenise CallebautLavrijsenArendonk(1948)
Rituale RomanumTypis Alfredi Mame et FiliorumTurijn (?)Rome, 10 juni 1925
Handboek der kinderen van Maria of Gebedenboek voor de vrouwspersonen die, in hare oefeningen van godsvrucht bijzonderlijk Maria tot voorbeeld en patrones nemen.Brepols & Dierckx zoonTurnhoutMechelen, 5 maart 1864 / Mechelen, 6 juli 1898
Summa TheologiaeR. P. Georgio Heser, s.j. presb en R. P. Jacobo BrP. DambreDesclée, De Brouwer et socios(1885)
Rituale Romanumstempel " ecclesia St-Bavonis in Mere"H. DessainMechelenMechelen, 8 januari 1947
Breviarium Romanum. Pars aestiva (klein model)P De KeukelaereDesclée & SocIIRome, Doornik, ParijsDoornik 11 september1931
Breviarium Romanum. Pars autumnalis (klein model)P De KeuekelaireDesclée & SocIIRome, Doornik, ParijsDoornik, 11 september 1931
Ons misboekjeBonifaas Luykx o.Praem.BrepolsTurnhoutMechelen 1959
De Goede WeekLiturgisch propagandawerkAffligemMechelen 1956
OfferimusM. van Caster S.J.R. Van VaerenbergVan InLierGent 1944
De Heilige EvangeliënE. Gessler S.J.BrepolsTurnhoutMechelen 1936
Onze Vriend uit den HemelHendrik Saintrain (vert. Van Cleemput)Jules De MeesterRoeselareBrussel - Mechelen 1903
GebedenHonoré CoppietersChristiane Van GijseghemBisdomGentGent 1942
Het Kindje Jesus van PraagW.R.TongerenMechelen 1948
Hulptafeltjes bij de CatechismuslesEug. De LepeleerJ. de RidderHuyshauwer & ScheerderGentGent 1911
Leven met Christus. VolksmissaalBewerkt door Dom R Van Hecke OSB vrij naar H. GodiKajotters-uitgaven / Liturgisch kunstapostolaatBrussel / Abdij - DendermonMechelen, 27 mei 1946
Missie - heilig - urenL Lammertyn redemptoristmejuffrouw A Hanssens als dank voor hare trouwe huN.V. Etablissementen BrepolsTurnhoutMechelen, 25 maart 1935
Door Maria naar Jezus! Handboek van de bedevaarder van het bisdom Gent naar O.LV. Van LourdesWalleyndrukBruggeGent, 3 mei 1954
Mijn catechismus of De Weg naar de hemel. Eerste graad. Volgens de nieuwe catechismusDe ProcureBrussel / NamenMechelen, 6 juli 1949
Voorbereiding tot de eerste communie. LeidraadAangenomen jongesnschool M??? 8e klasA SifferGent
Catechismus of christelijke leering voor de katholieke jonkheid inhet bisdom Gent met het bijvoegsel voor de Eerste CommunicantenVan FleterenGent?Gent, 23 november 1894
Mechelse catrchismus of onderwijzing voor de kinderen die zich bereiden tot de eerste communie en de gewone gebedenConstantRaym. Van VelsenMechelenMechelen, 2 augustus 1899
De ware vereerder van de H. Antonius van Paduapater Oswald van Gullegem minderbroeder -kapucijnCisterciënzer DrukkerijWestmalleAntwerpen, 4 november 1954
Missel - vespéral. Très complet. A l usage de tous les diocèses. Edité conformément aux décrets pontificaux les plus récentsEtablissements Henri Proost & CieTurnhoutMechelen, 27 september 1932
Visites au Saint Sacrement et à la Sainte ViergeA. De LiguoriSr Marie Alphonse de Jésus - Julles Van Den Steen Dalpayrat et DepelleyLimoges
Rituale romanumJozef De KeukelaereDesclée et sociiRome-Doornik-ParijsDoornik, 23 februari 1928
Licht van het geloof. Verzameling van oefeningen, litanieën en gebedenP. De Wolf, priester(herzien door)N.V. Etablissementen BrepolsTurnhoutVaticaan 26 december 1905 / Mechelen 25 september
Magnificat. Keur van gebeden en godvruchtige oefeningenJ-B Lepage-Rotiers (winkelier-herbergier Erpe)N.V.BrepolsTurnhoutVaticaan, 26 december 1905 / Mechelen, 16 augustus
Breviarium Romanum. Pars Hiemalis (klein formaat)P De KeukelaereDesclée et socciRome-Doornik-ParijsDoornik, 11 september 1931
Le psautier du bréviaire romainJ WeberDesclée & CieParijs-Doornik-RomeIssiaci, 12 mei 1935 / Parijs, 14 mei 1935
Laudes vespertinae seu melodiae ad laudes vespertinas cum cantu gregorianoG MoninDesclée & sociiParijs-Doornik-RomeDoornik, 12 oktober 1948
Liber psalmorum cum canticis breviarii romaniScuola tipografica Pio XRomeRome , 15 augustus 1945 / 15 september 1945
Hemelsch palmhof. Verzameling van oefeningen, litanieën en gebedenBrepols & Dierckx zoonTurnhoutMechelen, 27 december 1899
De navolging van ChristusDom Renaat Van Hecke OSB (uit het Latijn opnieuw vLiturgisch kunstapostolaatAbdij DendermondeDendermonde, 25 mei 1946 / Gent, 2-3 juni 1946
De navolging van ChristusThomas a Kempis / vertaald door R Bouman SJDesclée De Brouwer/ Sint-AugustinusdrukkerijBruggeBrugge, 26 augustus 1954
Zondagsmissaal met vespersAbdij KeizersbergLeuven26 augustus 1926
Rituale RomanumJozef De Sadeleer (°Haaltert 30/08/1877 +Erpe 15/1H DessainMechelen31 okotober 1904
Le Palmier Celeste ou recueil de pieux exercices. Français-FlamandVictor Raes, boulanger à MeireBrepols & Dierckx zoonTurnhout(1893)
Gedialogeerde zangmisSt-Bavokerk MereLiturgisch apostolaat Abdij Sint-AndriesZevenkerken Brugge18 maart 1953
De dorst van het Heilig HartH Arents, onderpastoor in Mere tijdens WO IDrukkerij L BraeckmansBrecht5 juli 1905
Kleine geschiedenis ten gebruike der bewaarscholen en der eerste afdeling der lagere en zondagsscholen in het bisdom van GentC PoelmanHoogpoort 19, Gent6 juni 1865 (1877)
H Kruiswegoefening in vereeniging met de engelenC-H-T Jamar, priesterDanckaertSint Josephs huis drukkerij H Vander ScheldenOnderstraat 24 GentGent 12 augustus 1878 (1892)
Gebeden voor de vrede. De kruisweg toegevoegd aan de H Miskardinaal MercierLa centrale socialeKogelstraat 20-22 BrusselMechelen 12 december 1915 (1916)
Handboekje der congregatie van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt ontvangenSint Jozefs huis Drukkerij J Vander ScheldenOnderstraat 28 Gent
De eucharistische kruistocht Beknopte uiteenzettingSekretariaat van E.K.Abdij van AverbodeMechelen 11 april 1922
statie II tot XIV zit in mapje met Duits etiket met daarop Confreriën en genootschappen(voor 1900?)
Catechismus of Christelijke Leering voor de katholieke jonkheid in het bisdom van Gent met het bijvoegsel voor de eerste communicantenJ. Leherte en zoonRonse
Vlaamsch hosanna! De engelen van het tabernakelZulma BoterbergHuis O.-L.-V. van den arbeidFayt-ManageBrussel 13 juni 1914 (uitgave van 1924)
Gebeden onder de H MisMechelen, 2 september 1917
Missel de Sainte Thérèse de l enfant JésusBrepolsTurnhoutMechelen 30 mei 1925
Het rijk van Jezus door MariaGabrie DenijsMaria Van WesemaelBrepolsTurnhoutMechelen, 29 september 1923
Handboek voor de minnaars der HH Harten van Jezus en Maria (zit in één band met nr 229)Irene De Hul, Openveldstraat 8 LedeBrepolsTurnhoutMechelen 5 februari 1924
Kerk van St Martinus Aalst. Godvruchtige gezangen voor het volkDrukkerij weduwe E. Vernimmen & zoonAalstGent 10 februari 1923