Tijdschriften

Tijdschriften

Voer een letter of een deel van de titel van het tijdschrift in.
  [Indien het zoekveld leeg blijft, worden alle tijdschriften getoond.]
TitelPlaats
't Ha zet je. Tweemaandelijks informatiebladII 225
't Klokske van VlekkemII 343
't Koninkske. Orgaan vd afdeling Denderland vd WielewaalII 270
't PalokenII 317
't PapeterkenII 27
't Pikuurke. Tweemaandelijks Vlaams Nationaal tijdschriftje van VUJO Arr AalstII 183
('t) SchoolduifjeII 344
1704-1904-20004. Gentsesteenweg en tram door Erpe-MereII 2285
Affligemensia. Bijdragen tot de geschiedenis van de abdij AffligemII 351
Aktiegroep leefmilieu Erpe-MereII 200
Alledaagse dingenII 322
Allemans gerief. Nuttige en vermakelijke almanak voor het schrikkeljaar 1904II 224
Almanach Royal OfficielIII 491
Almanach-Wegwyzer der stad Gend en provintie Oost-VlaenderenIII 489
Annalen van de geschied- en oudheidkundige kring van Ronse en het Tenement van IndeII 18
Annalen van den oudheidkundige kring van het Land van WaasII 41
Appeltjes van het Meetjesland. Jaarboek van het Heemkundig Genootschap van het MeetjeslandII 17
Ascania. Tijdschrift over Asse, zijn streek en zijn mensenII 36
Bannogalm. Maandelijks kontaktbladII 169
Berichten heemkundige kring WalloII 318
Berichten KBG MereII 166
Berichten van de heemkring Scheldeveld. Driemaandelijks tijdschrift van de streek tussen Leie en ScheldeII 62
Berichten voor Erpe-MereII 403
Bestuurlijk memoriaal van Oost-VlaanderenII 111
Biekorf. Westvlaams archief voor geschiedenis, archeologie, taal- en volkskundeII 368
Bijdragen tot de geschiedenis der stad van Deinze en van het Land aan Leie en ScheldeII 88
Bijdragen tot de geschiedenis en de folklore van ZulteII 83
Bijdragen tot de geschiedenis van het kanton HammeII 257bis
Binnenkrant. Bijlage Ons HeemII 44 bis
BladwijzerII 401
Bond van grote en jonge gezinnen vzw. Afdeling Aaigem. BerichtenII 299
Bondig. Periodiek informatieblad van de BGJG. Afdeling MereII 263
BouvelooII 390
Bouwkundig erfgoed in Vlaanderen. BerichtenbladII 137
Braem. Driemaandelijks tijdschrift vd heemkring Braem, ElverseleII 90
Brouwerij D Herde, Claus, De Meyere, Schouppe te Mere (begin 18de eeuw)II.2
BSP-sprokkelsII 287
Bulletijn der maatschappij van geschied- en oudheidkunde te GentII 19
Businarias - MaarkedalII 350
Cartulaire de Saint Bavon à GandIII 490
CastellumII 261
Chants des processions de la fete-dieu et de l assomptionIII 480
Chronyken van HuizingouwII 392
Chuleta. Nieuwsbrief van Sis en Machteld in HondurasII 334
Clubblad van FC Mere aangesloten bij BVBII
Cronicke Van DammeII 323
Cronycke. Mededelingenblad van de Oudheidkundige Kring van het Land van Dendermonde.II 376
Cultureel jaarboek voor de provincie Oost-VlaanderenII 1
CultuurraadberichtenII 129
CVP-BerichtenII 209
d'Euzie. Tijdschrift van de heemkundige kring van Groot-StekeneII 133
Datering van een bot gevonden te AaigemII.2
De autotoeristII 5 A
De Belgische molenaar. Levende molensII 164
De Boerin. Maandschrift van de Belgischen BoerinnenbondII 122
De Eeklose dobbelgebakkeneII 356
De ErfgoedkrantII 400
De Fan-FansII 187
De flapuitII 186
De gamelII 206
De Geneesheer der ArmenIII 759
De heemschutterII 348
De HellebaardII 379
De jonge VlamingII 212
De kapel van Aaigem, …II.2
De klaroenII 206
De kluizenaar. Tijdschrift van de heemkring "De kluize"II 358
De landbodeII 378
De lokale burgerkrant Erpe-MereII 367
De Meerse kerk als schuiloord in 1692 en 1693II.2
De MerenaarII 304
De poging. Maandblad van basketbalclub Erpe-MereII 194
De roede van Tielt. Heemkundig tijdschriftII 58
De schalmeiII 297
De Sint-Martinuskerk van BalegemII 2286
De souvereinen. Tijdschrift van de heemkring van Lokeren en omgevingII 39
De spooklindeII 91
De turfstekerII 337
De twee ambachtenII 336
De Vlaamsche KeikopIII 466
De ZwalmgalmII 338
Dendermondse museum- en archiefberichtenII 295
Derde Orde van den Heiligen Franciscus - haar insteller en wezenIII 484
Dido-infoII 245
Documentatie. Veertiendaags tijdschrift uitgegeven door het Algemeen Christelijk WerkverbondII 285
DronghineII 136
Een verbusseld gevluchtII.2
Erfdeel KluisbergenII 399
Erpa - filatelieclubII 354
Erpe-Mere infogidsII 248
Erpe-Mere kultureelII 315
Europees jaar voor het bouwkundig erfgoed (1975). Een toekomst voor ons verleden. NieuwsbriefII 137
Faro. Tijdschrift voor cultureel erfgoedII 391
FenixII 163
Fier ende vro. Tijdschrift voor leerlingen en oudleerlingenII 57
Gazet van Wichelen 1174 - 1974II 162
Gedenkschriften oudheidkundige kring van het land van DendermondeII 296
GemeentbegrotingII 202
GemeentenieuwsII 405
Genealogie en heraldiek in VlaanderenII 377
Gens Brabantica. Gouw Antwerpen - Vlaams-BrabantII 55
Ghendtsche tijdinghen. Maandblad van de heemkundige kring 'Gent'II 54
Godsdienstige week van het bisdom GentII 327
Goe VollekII 269
Gouwdag. Verbond Kringen van Heemkunde Oost-Vlaanderen.II 374
Graf- en gedenkschriften der provincie Oost-VlaenderenII 24
Grind. Losse stenen ter stichting van waarheidII 145
Groendal-geluiden. Erpe-MereII 147
Handelingen der maatschappij v geschied- en oudheidkunde te Gent (oude reeks)II 20
Handelingen der maatschappij voor geschiedenis en oudheidkunde te Gent (nieuwe reeks)II 7
Handelingen van de geschied- en oudheidkundige kring van OudenaardeII 96
Handelingen van de Mechelse kring voor oudheidkunde, letteren en kunstII 293
Heem- en oudheidkundige kring BerlareII 70
Heem- en oudheidkundige kring van Zele. JaarboekII 60
Heem- en oudheidkundige kring WichelenII 37
Heemkring 'het sireentje' Waasmunster. Driemaandelijks tijdschrift voor heemkundeII 94
Heemkring LebbekeII 273
Heemkring Okegem mededelingenII 52
Heemkunde HoutemII 406
Heemkundig genootschap Gentbrugge en Land van RodeII 82
Heemkundig nieuws. Contactblad van de heemkundige kring 'Oost-Oudburg' en het documentatiecentrumII 93
Heemkundige kring Belledaal jaarboekII 342
Heemkundige kring De FaluintjesII 255
Heemkundige kring Groot-HaaltertII 110
Heemkundige kring Moerbeke-WaasII 319
Heemkundige kring Oud-WachtebekeII 56
Heemkundige kring OvermereII 142
Heemkundige Kring van Groot-HammeII 257
Heemkundige kring Wissekerke, Bazel en omstreken. Driemaandelijks tijdschriftII 131
Heemkundige tijdingenII 90
Heemkundige vereniging "De Gonde"II 154
Heemschut: kapel Drievuldigheid ErpeII.2
Heemspiegel. Tweemaandelijks tijdschrift voor heem- en volkskundeII 38
Herinneringen bij een oude foto … 1931: het derde studiejaar in de kloosterschool van Erpe (+ 7de studiejaar 1952)II.2
Het beste koopmansboekIII 469
Het grasduinertjeII 396
Het land van Aalst. Tijdschrift van de heemkundige vereniging 'het land van Aalst'II 63
Het land van Beveren. Driemaandelijks heemkundig tijdschriftII 65
Het land van Nevele. Berichtenblad van de heemkundige kringII 64
Het Land van WaasII 41
Het Leupegems KroniekskeII 326
Het Merelaarke. Berichtenblad van de toneelgroep "De Merelaar"II 207
Het toeristjeII 128
Het toeristje. Driemaandelijks tijdschrift van afdeling Erondegem Ottergem Vlekkem Vlierzele VAB VTBII 404
Het Vlaams Blok in Erpe - Mere. Vlaams infoblad voor Aaigem - Bambrugge - Burst - Erondegem - Erpe - Mere - Ottergem - Vlekkem.II 366
HOM-tijdschrift. Heemkundig tijdschrift voor Opwijk-MazenzeleII 300
In en om AvondzonII 265
Inf Hof ten DaleII 32
Info BelledaalII 341
Info Davidsfonds MereII 172
Info-blad Erpe-MereII 262
Informatieblad - VVF Gent. Tweemaandelijks tijdschriftII 197
Informatieblad van de Nieuw-Vlaamse Alliantie Erpe-Mere.II 386
Inventaire archéologique de GandII
JaarboekII 380
Jaarboek . Provincie Oost-VlaanderenII 383
Jaarboek der geestelijkheid van het bisdom GentII 95
Jaarboek van de heemkring Scheldeveld. Vereniging vor lokale geschiedenis van de streek tussen Leie en ScheldeII 61
Jaarboek van de Zottegemse culturele kringII 16
Jaarboek van het heemkundig genootschap van het land van RodeII 79
Jaarverslag gemeente Erpe-MereII 120
Jan Clerkers of de laatste binders van VlaanderenIII 463
Jong en oud. Oudleerlingenbond Sint-Jozefscollege, AalstII 280
JongerenmaggazienII 370
Kaderblad van het verbond voor heemkundeII 69
KantprentjesII.2
Kapel en beeldII 324
Ken uw dorp en uw familie. Tijdschrift van de heemkundige kring van LedeII 35
Kerk en leven - AaigemII 283
Kerk en leven - BurstII 292
Kerk en leven - ErondegemII 284
Kerk en leven - ErpeII 282
Kerk en leven. Ons parochieblad. BambruggeII 313
Kerkelijk levenII 45
Kerkplein. Berichten uit het bisdom GentII 333
Klein Liturgisch Kalender ten gebruike der geloovigen van het Bisdom GentIII 487
Kleine raak - KWB ErpeII 246
Kleine raak - KWB MereII 247
KnipoogII 398
Koninklijke souvereine hoofdkamer van Retoria 'De fonteine' te GentII 144
Kontakt. Tijdschrift voor leerlingen en ou=leerlingen van het Sint-MaarteninstituutII 217
Kontaktblad. Heemschut LedeII 272
KoorsprokkelsII 264
Kringleven en dorpskroniek: jubileum Chiro MereII.2
Kringleven en dorpskroniek: jubileum zuster Maria Aerssens en zuster AdrienneII.2
Kringleven en dorpskroniek: laureaat van projectoproep 20 x 1500 euroII.2
Kringleven en dorpskroniek: overlijden E.H Hector De Pauw en Z.E.H. Edward BosteelsII.2
Kringleven en dorpskroniek: website Heemkundige KringII.2
KSA - St-Martinus ErpeII 345
Kultureel jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, registers op de nummers 1 - 30II 1
Land van Aalst jaarverslagII 116
Land van de Woestijne. Tijdschrift van de heemkundige kring "Arthur Verhoustraete"II 124
LanddagII 361
Ledenblad van de heemkundige kring Denderland.II 381
Leidsman van Conferentien in de oefening der liefdewerken des genootschaps van den H. Vincentius-a-PauloIII 486
Leven van den Heiligen Martinus bisschop van ToursIII 465
Levende molensII 309
Librije. Bibliografisch bulletin voor godsdienst, kunst en kultuurII 50
Licht en schaduw over de Alpen te La SaletteIII 909
Liniaal mededelingenII 135
Livre de Comptes du NégociantIII 503
Loe. Maandelijks tijdschriftII 163
M & L Monumenten en landschappenII 137
Maandelijks mededelingenblad van de koninklijke bond der Oost-Vlaamse volkskundigenII 156
Marka. Notulenblad van de heemkundige kring Mariakerke (O-Vl)II 77
MarkantII 388
Mededelingen heemkring HaaltertII 110
Mededelingen van de heemkundige kring van PollareII 134
Mededelingen van de vereniging voor Aalsters cultuurschoonII 294
Mededelingen van het P.J. Meertens-InstituutII 256
Mededelingen van het verbond voor heemkundeII 44
Mededelingenblad van de koninklijke oudheidkundige kring van het Land van WaasII 157
Mémorial administratif de la Flandre OrientaleII 298
Monumentenzorg en cultuurpatrimoniumII 349
Mores. Tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen.II 369
Museum voor oudere techniekII 230
Naamkunde. Mededelingen van het instituut voor naamkunde te Leuven en de commissie voor naamkunde en nederzettingsgeschiedenis te AmsterdamII 53
Narrenschip GazetII 277
Neerlands volkslevenII 237
Nieuwe Reductie van de Brabantsche, Luyksche en Fransche Geld-specienIII 539
Nieuwkerkse Kronieken.II 372
Nieuws uit de Denderstreek. Driemaandelijks toeristische recreatieve kalenderII 201
Nieuwsbrief Spirit Erpe-Mere.II 385
Notarius Belgicus oft Ampt der NotarissenIII 518
O.L.Vrouw van den H. Roozenkrans MeireIII 474
Ons heemII 44
Ons industrieel erfgoed. Jaarboek van de Vlaamse vereniging voor industriele archeologieII 84
Ons landens erfdeelII 235
Ons Meetjesland. Tijdschrift vr heemschut, volkskunde en geschiedenisII 275
Onzeydige Aenmerkingen over de Tegenwoordige Gesteltenis van BrabantIII 561
Oost-Oudburg. De heemkundige kring. JaarboekII 66
Oostvlaams(ch)e zanten. Me(e)dedelingen van de(n) bond van Oost-Vlaams(ch)e folkloristenII 42
Over kleren en kjleuren op bijzondere dagen: 4. in de rouwII.2
Over kleren en kleuren op bijzondere dagenII.2
Parochieblad MereII 45
Ping-pong oogske TTC Erpe-MereII 274
PlasmaII 250
PolitienieuwsII 393
Priester Daens. Bulletin van het Priester-Daensfonds. Tweemaandelijks tijdschriftII 159
Respons. Mededelingen van het P.J. MeertensinstituutII 357
Restauratie KruiskoutermolenII.2
Rond de stenen lindeII 87
Rondom ons - MeredalII 311
Sacris erudiri. Jaarboek voor godsdienstwetenschappenII 364
Salvator. Mededelingen - Ledenblad oudheidkundige kring HH Salvator, WiezeII 281
Schakel. Mededelingenblad van het heemkundig documentatiecentrum Sint-Amandsberg en van de heemkundige kring 'de Oostburg'II 51
Schoolkrant Vrije basisschool AaigemII 346
Schoolkrantje. Vrije basisschool MereII 320
Sinaiek. Tijdschrift van heemkring Den DisselII 384
Sint-Jozefschool MereII 387
Sint-Martinusschool. BerichtenblaadjeII 394
Snoeck's Almanach voor het jaar Onzes Heren Jesu-Christi... met kluchten, dagklappers, liedekens, markten en kermissen.II 223
South African DigestII 229
SP-rokkelsII 308
Sprokkelingen: beschrijving van een winkel en herberg in Aaigem anno 1880II.2
Sprokkelingen: het lakzegel, toch een verwijzing naar de heren van Erondegem-OttergemII.2
Sprokkelingen: vier religieuzen in het gezin De Troyer - De Winter te MereII.2
Standen en landen. Wetenschappelijke bijdragenII 48
Stormvogel. Tweemaandelijks schaarbladII 199
Suid-Afrikaans OorsigII 228
T SchakeltjeII 407
t Schatteneilandje. Schoolkrantje GBS BurstII 395
t Zit in de familie … familie De Meerleer in Erpe: landbouwII.2
Ter palenII 80
Tijd-SchriftII 397
Tijdschrift vereniging van de familie Van CotthemII 362
Tijdschrift voor heemkunde en geschiedenisII 92
TingelierII 271
ToerismeII 5 T
Toets. Driemaandelijks tijdschriftII 57
Toponymica. Bijdragen en bouwstoffen Oostvlaamse plaatsnamenII 73
Traditie. Tijdschrift over tradities en trends.II 347
Triverius. Driemaandelijks tijdschriftII 68
Uitgave van de heemkring GooikII 360
Van mensen en dingen.II 382
Verbiest - KoerierII 353
Verbond van de kringen voor heemkunde in Oost-VlaanderenII 130
Verhandelingen der maatschappij voor geschiednis en oudheidkunde te GentII 8
Verklaring der muurschilderingen in de kerk te BurstIII 464
Verslag bij de gemeenterekening voor het dienstjaar...II 278
Verslag door de bestendige deputatie over het bestuur vd provincieII 268
Verslag over het dienstjaar ... van het DavidsfondsII 121
Viat. Tijdschrift voor geschiedenis van techniek en industriële cultuurII 149
VincentjeII 389
Vlaamsch leven Zelfstandig Vlaamsch geïllustreerd weekbladII 23
Vlaamse Kring "Land van Aalst"II 371
Vlaamse Stam. Tijdschrift voor familiegeschiedenis. (Drie)maandelijks kontaktorgaan van de vereniging voor familiekundeII 43
VlaanderenII 241
VNDD-Berichten. Orgaan van de Vlaams-Nationale Debatclub DenderstreekII 290
VOBOV-info. Driemaandelijkse kroniek vh Verbond voor oudheidkundig bodemonderzoek in Oost-VlaanderenII 125
Volkskunde. Driemaandelijks tijdschrift voor de studie van het volkslevenII 179
Volkskundige kroniek v de koninklijke bond der Oost-Vlaamse volkskundigenII 156
Volksunie berichten Erpe-MereII 33
Voor Moeder en ZuigelingIII 897
VVF-agenda Aalst. Tweemaandelijks informatieblad van de Vlaamse vereniging voor familiekunde. Afd. AalstII 213
VVIA-berichten extraII 196
Wachtebeke. Driemaandelijks mededelingenblad van de heemkundige kring 'Oud-Wachtebeke'II 56
Welzijnsplan voor de DenderstreekII 165
Westerring Contactblad van de vzw Heemkundige Kring EigefolkII 335
Wie zijn wij - PonnetIII 525
Wij in Erpe-MereII 288
Wij-jongeren Vlaams-sociaal maandelijks tijdschrift voor andere en VU-jongerenII 127
WVD-contact. Mededelingen ven het WOORDENBOEK VAN DE VLAAMSE DIALECTENII 365
ZambranoII 334
ZonnelandIII 580
Zottegems genootschap voor geschiedenis. HandelingenII 178