Tijdschrift

In oktober 1960 werd op bescheiden wijze gestart met een nummer van 4 bladzijden dat de welluidende titel meekreeg " Davidsfonds Mere, Mededelingen van de Heemkundige Kring ".

 

De stichter, Albert D'Hoker, was tevens eindredacteur  tot 1981. Nadien werd zijn taak overgenomen door een redactieteam met als eindopsteller Dirk De Boeck.

Het driemaandelijks blad groeide uit van 12 tot 80 bladzijden per jaar.
De oplage steeg van 250 tot 900 exemplaren.

In het tijdschrift komen diverse artikels aan de beurt die handelen over archeologie, lokale geschiedenis, topografie, beroepen en ambachten, kerken, kapellen, molens, dorpsleven, bekende personen, heemschut, verenigingen en hun activiteiten, volkskunde, sport en spel,  genealogie, onderwijs en talloze andere onderwerpen.
 

Prijzen voor oude nummers (te verkijgen in het documentatie centrum):

 

Voor 1980: 1,00 Euro

Vanaf 1980 tot en met 1996: 1,50 Euro

Vanaf 1997: 2,00 Euro

Vanaf 2006: 3,00 Euro

Vanaf 2011: 4,00 Euro

 

Abonneren

kan door 15,00 Euro te storten op rekeningnummer BE68 4374 1462 6134 van de Heemkundige Kring Kerkhofstraat 47 9420 Erpe-Mere.
Een steunabonnement kost 20,00 EURO. Gelieve steeds te vermelden "Nieuw abonnement of Nieuw steunabonnement"