Page 1 - Mededelingen van de heemkundige kring van Erpe-Mere
P. 1

Mededelingen van de heemkundige kring van Erpe-Mere

Januari 2005

In memoriam Albert D’hoker

Op 12 januari 2005 overleed Albert D’hoker, stichter en erevoorzitter van de heemkundige
kring. Hij was 97 jaar oud.
Albert was de oudste uit een groot gezin; zijn vader had in Mere een atelier van
landbouwmachines. Hij haalde het leraarsdiploma aan de Normaalschool van Sint-Niklaas.
Zijn inzet voor de Vlaamse Beweging kende daar ook haar eerste voedingsbodem. Hij was
actief in diverse Vlaamsgezinde verenigingen (AKVS, Davidsfonds, Vlaams-Nationale
Studiekring “De Vriendschap”, Vlaams Centrum).
In 1959 stichtte hij in Mere de heemkundige kring. Vijf later was hij medestichter van het
Verbond van de Kringen voor Heemkunde in Oost-Vlaanderen .
Albert ontving voor zijn heemkundige verdiensten in 1978 de Reinaertprijs en in 1995 het
Jozef Weyns-eremerk.

                                               (Dirk De Boeck)
De bibliografie Albert D’hoker geeft een overzicht van tientallen bijdragen van zijn hand.

                                                  (Lut Bavay)

Aaigemberg – een gehucht en zijn bewoners in 1572

Aaigemberg is een buitenbeentje onder de wijken van Aaigem. Het is het meest zuidelijke
gehucht van Erpe-Mere en het enige van Aaigem dat aan de rechteroever van de Molenbeek
ligt.
Tijdens het oude regime viel Aaigemberg onder het bestuur van de schepenbank van Aaigem-
Vlekkem, maar juridisch was het gehucht een onderdeel van de meierij Heldergem.
Parochiaal was Aaigemberg een deel van Aaigem.
De auteur laat ons kennis maken met belastingen en tienden, grondbezit en bewoners van dat
gehucht op basis van de gegevens van het penningkohier uit 1572.

                                               (Gerrit Liessens)

De kostersfamilie Vlegels te Mere

Drie leden van de familie Vlegels (vader en twee zonen) waren opeenvolgend koster in de
Sint-Bavokerk van Mere :
- Amandus-Franciscus (° Oostakker 1822 - + Mere 1877)
- Remigius (° Mere 1852 - + Mere 1885)
- Honoré (° Mere 1858 - + Mere 1910).

                                                  (Lut Bavay)

Familie De Nijs te Erpe : landbouw en bloementeelt

In de familie De Nijs te Erpe wordt al in ten minste 5 opeenvolgende generaties het
landbouwberoep beoefend.
Sinds 1954 is daar de bloementeelt aan toegevoegd. Jozef De Nijs ( ° Erpe 1920) startte met
de serreteelt. Het bedrijf specialiseerde zich in anjers, een teelt die Jozef leerde kennen via de
familie van zijn echtgenote Alice Moens uit Moorsel.
   1   2   3   4   5   6